X
GO

Vormen van coaching

Management / Executive coaching

Samen versterken we je persoonlijk leiderschap! Bijvoorbeeld bij: prioriteiten stellen, verbeteren van resultaten en marges, crisismanagement, teambuilding & reorganisaties.


Individuele coaching

Dit is altijd gericht op het verdiepen van bewustzijn en de effecten van jouw eigen gedrag. Het kan ook gaan over het (terugvinden) van werkplezier, bevlogenheid en minder stress ervaren.


Loopbaancounseling

Wij helpen je inzicht te krijgen in jouw interesses en mogelijkheden en verbinden deze aan bestaande of toekomstige functies. Deze vorm sluit aan bij competentiemanagement en competentieontwikkeling en kan ook worden ingezet bij vragen op het gebied van mobiliteit, employability (evt. inclusief ontwikkel assessment), sollicitatie coaching, werken onder je niveau (onderspannen), studiekeuze, “on the job", persoonlijke groei, nervositeit, stresspreventie, zelfsturing, verandering en bij het nemen van moeilijke beslissingen.


Competentiegericht coachen

We geven je handvatten om gericht te werken aan de ontwikkeling en de effectiviteit van in te zetten competenties op persoonlijk en organisatieniveau. Ook krijg je inzicht in de ontwikkelbaarheid (of niet!) van competenties.


e-Coaching / Mentoring

Dit passen we meestal toe bij management development trajecten. Geschikt als nazorg (zie ook kopje Nazorg onder aan deze pagina), bij drukke agenda’s , sparren, ziekteverzuim begeleiding, trainingen en intervisie.


Organisatie / Business / Team coaching

We ondersteunen (individuen binnen) teams / organisaties om beter samen te werken of conflicten (mediation) op te lossen door intensieve begeleiding.


Coachen als managementstijl 

Met een coachende stijl van leidinggeven zorgt de manager ervoor dat medewerkers zich betrokken voelen bij hun werk & de organisatie en hun commitment verhogen. Het past goed bij de ontwikkeling van zelforganisatie en Scrum/Agile werken.


Provocatief coachen

Een onconventionele coachingstechniek waarmee je in korte tijd knellende gedachtenpatronen kunt doorbreken.


Counseling / Mentoring

Persoonlijke ondersteuning en advies bij zoeken naar oplossingen, bij veranderingsprocessen, moeilijke beslissingen, verhelderen van werksituaties, of op peil houden / verbeteren van kennis.


Systemisch Coachen

Is kijken naar de relatie tussen leden van een team of groep. Heccla gaat uit van de gedachte dat de leden van de groep door het herkennen en veranderen van eigen (gedrags-)patronen kunnen stimuleren dat anderen hun gedrag ook veranderen.


Rouw- en verlies begeleiding (werkgerelateerd)

Het proffesioneel begeleiden van het verwerkingsproces bij bijvoorbeeld (dreigend) verlies van baan, reorganisaties, fusies, transitie, omgaan met moeilijke situaties. Zowel voor 'achterblijvers als vertrekkers'. Hierbij horen ook trainingen voor het voeren van Slechtnieuwsgesprekken of Exitgesprekken.


Intervisie

We leiden of bieden ondersteuning bij resonantie bijeenkomsten waar mensen uit hetzelfde vakgebied of met dezelfde vragen bijeenkomen om te klankborden.


Nazorg

Na afloop van ieder traject bieden wij nazorg aan in de vorm van 'Spreekuren'. Gedurende 1 jaar na afloop van het traject hebben deelnemers 1 x per kwartaal een 'opfrissessie' om het geleerde goed te verankeren en de borging/ transfer naar de prakijk vast te houden.