Onderzoek & Advies

Heccla Onderzoek & Advies


HECCLA levert onderzoeks- en adviestrajecten die gericht zijn op het in kaart brengen van interesses, motivatie, capaciteiten, persoonlijke kwaliteiten, competenties, waarden, drijfveren, leervermogen, cognitie en stressfactoren.
Het gaat hier om psychologisch onderzoeken die inzicht geven in het (toekomstig) fuctioneren van de kandidaat, van medewerkers en/of teams. 

Je kunt onderzoek aanvragen in het kader van bijvoorbeeld: 

 • Loopbaanadvies 
 • Sollicitaties 
 • Selectieonderzoek / Referentiecheck 
 • Competenties 
 • Beroepskeuze 
 • Persoonlijk onderzoek 
 • Stress 
 • Teamsamenstelling 
 • Groepsassessments 
 • Re-integratie 

Clienten die bij HECCLA trajecten afnemen krijgen altijd een combinatie aangeboden van onderzoek, testen en/of persoonlijkheidsvragen lijsten welke aansluiten bij de situatie naast mentoring / intervisie of "Spreekuren" na afloop van een traject.
Voorbeelden van vragenlijsten, scans en testen waar we (gecertificeerd) mee werken: 

 • lnsights 
 • Werkwaardentest 
 • Menstypen Jung 
 • Talentscan 
 • Competentie scan 
 • Organisatie scan 
 • HR-scan 
 • Leiderschap 
 • Feedback vragenlijsten 
 • Talentenonderzoek 
 • Bevlogenheidsonderzoek 
 • Assessments 
 • MBTI Step I t/m IV 
 • Cultuur scan 
 • Stress Onderzoek 
 • Capaciteiten / Cognitie 
 • Beroepskeuze test 
 • Employabilityscan