Loopbaan

HECCLA loopbaan


Wij beschouwen deze diensten als een belangrijke vorm van personeelsontwikkeling, gericht op het (nog) beter en duurzamer uitvoeren van de functie. Het zijn optimaal op het individu toegesneden interventies. 

Wij geven begeleiding, trainingen en advies bij de volgende vragen op zowel individueel- als organisatieniveau. 

Individu 

 • Hoe kan ik mijn eigen loopbaan succesvol beinvloeden? 
 • Ik wens mij te (her) orienteren op mijn loopbaanontwikkeling. 
 • Is dit het nu??? Wat wil ik (niet meer) - Wat kan ik (nog niet) - Wat moet ik (nog)? Of juist niet! En ... Hoe bereik ik dat? 
 • Hoe zet ik mijn eerste- of vervolgstap op de arbeidsmarkt? Wat past bij me?
 • Hoe presenteer of profileer ik me? Zowel intern als extern? Hoe kom ik van mijn onzekerheden af?
 • Ik wil me onderscheiden op de arbeidsmarkt (inclusief Social Media). Hoe doe ik dat het beste?
 • Waar liggen mijn kwaliteiten en competenties? En vervolgens mijn mogelijkheden? 

Onze loopbaantrajecten zijn ook geschikt voor hen die: 

 • Hun functie ontgroeid zijn en willen weten of ze geschikt zijn voor een andere functie. 
 • Zich willen herorienteren op hun loopbaan. 
 • Arbeidsongeschikt zijn voor hun eigen functie, moeten re-integreren (2e spoor). 
 • Boventallig zijn of dat dreigen te worden. 
 • Een doel- en resultaatgericht traject willen op het gebied van scholing, begeleiding of stage.
 • Meer of beter willen gaan netwerken en solliciteren. 
 • Intensiever moeten samenwerken (ontschotten / eilandjescultuur).


Wij onderschrijven de codes die zijn opgesteld door NOLOC (beroepsvereniging van loopbaanprofessinals en jobcoaches).