Vormen van coaching

Vormen van coaching


Management / Executive coaching 

Samen versterken we je (persoonlijk) leiderschap! Bijvoorbeeld bij: prioriteiten stellen, verbeteren van resultaten en marges, crisismanagement, teambuilding & reorganisaties.  

Individuele coaching 

Dit is altijd gericht op het verdiepen van bewustzijn en de effecten van jouw eigen gedrag. Het kan ook gaan over het (terugvinden) van werkplezier, bevlogenheid en minder stress ervaren.  

Loopbaancounseling 

Wij helpen je inzicht te krijgen in jouw interesses en mogelijkheden en verbinden deze aan bestaande of toekomstige functies. Deze vorm sluit aan bij competentiemanagement en competentieontwikkeling en kan ook worden ingezet bij vragen op het gebied van mobiliteit, employability (evt. inclusief ontwikkel assessment), sollicitatie coaching, werken onder je niveau (onderspannen), studiekeuze, "on the job", persoonlijke groei, nervositeit, stresspreventie, zelfsturing, verandering en bij het nemen van moeilijke beslissingen. 

Competentiegericht coachen 

We geven je handvatten om gericht te werken aan de ontwikkeling en de effectiviteit van in te zetten competenties op persoonlijk en organisatieniveau. Ook krijg je inzicht in de ontwikkelbaarheid (of niet!) van competenties. 

e-Coaching / Mentoring 

Dit passen we meestal toe bij management development trajecten. Geschikt als nazorg (zie ook kopje Nazorg onder aan deze pagina), bij drukke agenda's , sparren, ziekteverzuim begeleiding, trainingen en intervisie. 

Organisatie / Business / Team coaching 

We ondersteunen (individuen binnen) teams / organisaties om beter samen te werken of conflicten (mediation) op te lossen door intensieve begeleiding. 

Coachen als managementstijl 

Met een coachende stijl van leidinggeven zorgt de manager ervoor dat medewerkers zich betrokken voelen bij hun werk & de organisatie en hun commitment verhogen. Het past goed bij de ontwikkeling van zelforganisatie en Scrum /Agile werken. 

Provocatief coachen

Een onconventionele coachingstechniek waarmee je in korte tijd knellende gedachtenpatronen kunt doorbreken.

Counseling / Mentoring 

Persoonlijke ondersteuning en advies bij zoeken naar oplossingen, bij veranderingsprocessen, moeilijke beslissingen, verhelderen van werksituaties, of op peil houden/ verbeteren van kennis. 

Systemisch Coachen 

Is kijken naar de relatie tussen leden van een team of groep. Heccla gaat uit van de gedachte dat de leden van de groep door het herkennen en veranderen van eigen (gedrags-)patronen kunnen stimuleren dat anderen hun gedrag ook veranderen. 

Organisatie Opstellingen

Dit is een onderzoeksmethode die gebaseerd is op systeemdenken (een wetenschappelijke benadering die tracht overzicht van het geheel te behouden, in plaats van zich te concentreren op afzonderlijke onderdelen).
Deze manier van coachen / onderzoeken wordt voornamelijk gebruikt om hardnekkige organisatievraagstukken of verhoudingen binnen bedrijven te doorgronden.

Rouw- en verlies begeleiding (werkgerelateerd) 

Het professioneel begeleiden van het verwerkingsproces bij bijvoorbeeld (dreigend) verlies van baan, reorganisaties, fusies, transitie, omgaan met moeilijke situaties. Zowel voor 'achterblijvers als vertrekkers'. Hierbij horen ook trainingen voor het voeren van Slechtnieuwsgesprekken of Exitgesprekken.

Intervisie 

We leiden of bieden ondersteuning bij resonantie bijeenkomsten waar mensen uit hetzelfde vakgebied of met dezelfde vragen bijeenkomen om te klankborden.

Nazorg 

Na afloop van ieder traject bieden wij nazorg aan in de vorm van 'Spreekuren'. Gedurende 1 jaar na afloop van het traject hebben deelnemers 1 x per kwartaal een 'opfrissessie' om het geleerde goed te verankeren en de borging / transfer naar de praktijk vast te houden.